Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracovávané podľa zákona 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Údaje spracováva

Gastroplus s.r.o., IČO 36308935, so sídlom Jána Derku 1703 911 01 Trenčín

Aké údaje zbierame

Údaje z kontaktného formulára, a to konkrétne: e-mailova adresa, meno a priezvisko. Údaje sú zbierané za účelom odpovede na Vašu správu odoslanú z kontaktného formulára. Údaje sú spracovávané spoločnosťou Gastroplus s.r.o. a doba ich uchovávania je 1 rok.

Táto stránka využíva cookies.Súhlasím